Onderzoeksrapporten

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN 
Een overzicht van 5 jaar werkervaringsplaatsen in de social profit.


Download hier het rapport.

WERKBAAR WERK IN DE VLAAMSE SOCIAL-PROFITSECTOREN 
Een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van werk in de Vlaamse social profit

Lees of download de brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.
Lees of download het volledige onderzoeksrapport. In het uitgebreide rapport vind je een korte oplijsting van specifieke aandachtspunten per deelsector.

VLAMT-ONDERZOEK
Focusstudie naar toekomstige competentienoden binnen de sector van Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (HIVA ism VIVO - 2014)

Download de brochure met de belangrijkste conclusies.
Lees of download het volledige onderzoeksrapport.

VERLOOP IN DE SOCIOCULTURELE SECTOR
Kenmerken en determinanten in kaart gebracht (HIVA – 2013)

Download de ‘One sheet’ met de belangrijkste conclusies.
Lees de samenvatting.