6 redenen om voor de sector te kiezen

Waarom kies je voor de social-profitsector?

Je vindt gemakkelijk een job dicht bij huis, met uren die jou liggen

Indesociale sector is flexibiliteit de regel. Je werkt in dagdiensten ofnachtdiensten, je werkt weekends (waarvoor je vaak extra wordt betaald),je werkt in shiften of met vaste uren, je werkt voltijds ofdeeltijds... Dat maakt dat er enorm veel mogelijkheden zijn om jewerkrooster aan te passen aan je leef- of gezinssituatie. Daarnaast kanje kiezen of je liever werkt binnen een organisatie waar menseneffectief verblijven of eerder bij mensen thuis wil langsgaan. En jevindt zeker een job in jouw buurt!

Het jobaanbod is zo verschillend en breed dat je zeker iets vindt dat je ligt

Verpleegkundigen,bijvoorbeeld,kunnen tijdens hun loopbaan nog van specialisatie veranderen, of zichverder verdiepen in een problematiek. Er worden binnen de sector ookveel opleidingen georganiseerd waarbij je kan doorgroeien naar eenandere job. Daarnaast kan je in een leidinggevende of coördinerendefunctie terecht komen.

Je kan waar ook ter wereld werken

Verpleegkundigen,vormingsmedewerkers,... Overal ter wereld is er nood aan mensen meteen hart voor anderen.Wereldreizigers die voor de sociale sector kiezen kunnen werkelijkoveral aan de slag. Wat extra talen bijleren, zal je dan wel zelf moetendoen.

Je werkt samen met anderen én voor anderen: menselijk contact gegarandeerd!

Jewerkt in deze sector bijna altijd in teamverband. Toffe collega's eneen sterk groepsgevoel horen er in de sociale sector gewoon bij! Binnende sociale sector werk je vaak voor mensen die op verschillendevlakkenbegeleiding nodig hebben, daarom zijn collega's van dezelfde enandere discipline binnen en buiten de organisatie erg belangrijk.Daarnaast is er ook het contact met de familie van je cliënten.

Je verdient een mooi loon, ook als je in de sociale sector begint

Delonen in de sector zijn financieel aantrekkelijk en kunnen devergelijking met de markt zeker doorstaan. In vele gevallen wordt jeloon ook nog aangevuld met premies (voorbeeld als je in het weekendwerkt) of extralegale voordelen (voorbeeldmaaltijdscheques,groepsverzekering, ...).

Je werkt in een vooruitstrevende sector met veel groeimogelijkheden

Social-profitorganisatieszijn professionele instellingen waar geïnnoveerd wordt, voortdurendeveranderingen aan de orde zijn, wetenschappelijk onderzoek eenbelangrijke plaats inneemt en die net zoals andere bedrijven moetgemanaged worden. Daarnaast groeit de sector de komende jarenserieus,dus heb je veel werkzekerheid.