Federale gezondheidsinrichtingen en -diensten

Op federaal niveau situeren de relevante sectoren voor VIVO zich binnen het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (paritair comité 330).

De ‘gezondheidsinstellingen en -diensten’ is een verzameling van dienstenorganisaties. Het gaat om ongeveer 5.900 instellingen en meer dan 23.300 werknemers. Daarin bevinden zich wijkgezondheidscentra, initiatieven beschut wonen, diensten voor het bloed van het Rode Kruis,poliklinieken, medische laboratoria, diensten voor ziekenvervoer, eerste hulpdiensten, kabinetten van medische en paramedische aard, tandprothese, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, …

Voor deze groep van organisaties werd in 2007 het vormingsfonds 'Sociaal Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten' (SF GID) opgericht. Het fonds heeft een paritair beheerscomité. De sector zelf financiert de werking van het vormingsfonds via een bijdrage(0,10%) op de lonen. De sociale partners beheren deze middelen in paritair overleg.

De opdracht van dit Fonds bestaat erin de opleiding van de werknemers in de gezondheidsinrichtingen en -diensten te bevorderen en te ondersteunen, met het accent op zogenaamde‘risicogroepen’.

Acties specifiek voor de sector

OPLEIDINGSPROJECTEN  
Een ruim gamma aan acties voor de werknemers uit de betreffende subsectoren.
OPLEIDINGSPROJECT VERPLEEGKUNDIGE   Het opleidingsproject voor verpleegkundigen uit de federale privé-sector van de gezondheidszorg. (project 600)
OPLEIDINGSPROJECT ZORGKUNDIGE
Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten lanceert oproep tot kandidatuurstelling in kader van het pilootproject 'Zorgkundige'.  

 

Sectoroverstijgende acties

JONGEREN OP DE WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
VIVO-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod over actuele thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk. Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.

 

Websites van VIVO die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
 PIGMENTZORG Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
   
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Jules Nkeshimana van de organisatie FE.BI