HR-beleid

Werknemers zijn de drijvende kracht in social-profitorganisaties. Daarom investeren deze organisaties in de loopbaan en ontwikkeling van hun mensen. Daarnaast hebben cliënten vaak hoge verwachtingen van een organisatie als het gaat over kwaliteit, effectiviteit en deskundigheid, van de dienstverlening. Continu verbeteren en vernieuwen is dus noodzakelijk.

Een van de kerntaken van VIVO is dan ook aanzetten tot en ondersteuning bieden bij het uitbouwen van een strategisch en kwaliteitsvol HR-beleid. We doen dat rond volgende thema’s:


  DIVERSITEIT   
Ontdek hoe je werk maakt van een divers personeelsbeleid.
Welke ondersteuning bestaat er al?
En waarom is diversiteit bij je personeel nu zo waardevol voor je organisatie?
             

  LEER- EN OPLEIDINGSBELEID   

   

Instrumenten, praktijkvoorbeelden en inspiratie die je leerbeleid verder ontwikkelen.


  
  WERKBAAR WERK  
Uit onderzoek blijkt dat er in onze sector best nog wat werk aan de winkel is op dit vlak.
VIVO wil de sector hier mee in ondersteunen en inspireren. Hoe we dat doen zie je in de opgesomde acties. 


  KANSENGROEPEN


  
Leer meer over het aanwerven van kansengroepen en bekijk de bestaande ondersteuning.
Zowel bij de aanwerving van nieuw personeel, als bij de begeleiding van verschillende
kansengroepen op de werkplek kan je deze aanspreken.
 
  TALENT- EN COMPETENTIEBELEID  
 
Hoe start je hiermee en welke instrumenten helpen me. 

     Hoe je VTO-beleid professionaliseren?
Een voorbeeld uit de praktijk: