Individuele beroepsopleiding-Plus (IBO-plus)

DOEL

Het doel van een individuele beroepsopleiding (IBO) is het aanleren van een job op de werkvloer, gevolgd door een aanwerving. De plus slaat op de specifieke doelgroep. De kandidaat volgt gedurende 1 tot maximum 6 maanden een opleiding op maat op de werkvloer van jouw organisatie. Bij de start van de IBO-plus stel je samen met de VDAB een opleidingsplan op. Daarna bied je hem een vast contract aan.

DOELGROEP

• niet-werkende werkzoekende met een indicatie van arbeidshandicap;
• niet-werkende werkzoekende die jonger dan 25 jaar is en die ten minste gedurende twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de IBO-plus bij de VDAB als zodanig is ingeschreven;
• niet-werkende werkzoekende die ouder dan 25 jaar is en die ten minste gedurende 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de IBO-plus bij de VDAB als zodanig is ingeschreven;
• personen ten laste van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten.

De IBO-consulent van de VDAB schat in of de werkzoekende tot de doelgroep behoort.
• De werkgever moet extra inspanningen leveren
• De cursist heeft meer tijd dan gemiddeld nodig.
• De bemiddelaar verwacht een intensievere opvolging om de IBO tot een goed einde te brengen.
 
 

INHOUD

De kandidaat volgt gedurende 1 tot maximum 6 maanden voor een gewone IBO, en max 12 maanden voor een IBO-plus een opleiding op maat op de werkvloer van jouw organisatie. Bij de start van de IBO-plus stel je samen met de VDAB een opleidingsplan op. Daarna bied je hem een vast contract aan. Sommige werkzoekenden hebben meer nood aan ondersteuning door de werkgever en de VDAB. Als de werkzoekende voldoet aan de VDAB-voorwaarden, kost de IBO-plus jou als werkgever niets.

INTERESSE?

Je kan als werkgever enkel een IBO aanvragen. De bemiddelaar schat in of het een IBO-plus is.
Bel voor meer info naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). De bemiddelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op om de aanvraag te bespreken. Maak gerust al een opleidingsplan dat je aan de bemiddelaar kan bezorgen.

MEER WETEN OVER ONZE PARTNERS?

VDAB