Aanwerven van personen met een arbeidshandicap

De aanwerving van medewerkers met een arbeidshandicap heeft niet alleen een meerwaarde voor de betrokken medewerkers zelf, maar ook voor zijn/haar collega's en de organisatie! De eigenwaarde van de persoon groeit, de collega's groeien op vlak van samenwerking en de organisatie krijgt er én een heel gemotiveerde kracht bij, én zijn/haar inzet draagt ook bij aan een positieve beeldvorming over de organisatie.

Laat je inspireren tot een nieuwe aanwerving en bekijk onderstaand filmpje van Werner Verheesen en Dorien Luts, twee gedreven en gewaardeerde werknemers met een arbeidshandicap, die werken bij 
Foyer De Lork Wat is een arbeidshandicap? 

Werknemers met een arbeidshandicap hebben een aandoening van 
 • psychische, 
 • lichamelijke,
 • of zintuigelijke aard
   Enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, rugklachten, stemband verlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom...

   Hierdoor kan iemand het moeilijk hebben om werk te vinden of om z'n job uit te voeren. Toch loont het de moeite om deze mensen een kans te geven.

    

   Welke ondersteuning kan je krijgen? 

   VDAB ondersteunt je financieel bij de aanwerving en helpt je bij de begeleiding op de werkvloer.  VDAB biedt: 
   • Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
   • Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, kleding en arbeidspostaanpassing
   • Tegemoetkoming in verplaatsingskosten
   • Bijstand tolk Vlaamse gebarentaal
   • GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding)
   • Jobcoaching
    GTB en de GOB's bieden ondersteuning en begeleiding bij het zoeken naar een job en je tewerkstelling:
    • GTB is de dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job. Het gespecialiseerd team van GTB staat klaar om je te bemiddelen naar werk en om je job te behouden. In de eerste plaats zoeken ze naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, kijken ze uit naar een passend alternatief. Ook tijdens een tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de werkgever advies en ondersteuning krijgen.
    • Wil je graag extra ondersteuning in je job omwille van een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking? Neem contact op met een GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) in je buurt voor gespecialiseerde begeleiding.
    Daarnaast ondersteunen GTB en de GOB's ook de werkgevers.

     Wat kan je zelf doen?

     Draag je eigen steentje bij om de tewerkstelling van je nieuwe collega te vergemakkelijken. Je kan zijn/haar takenpakket aanpassen. Hierbij hou je best rekening met zijn/haar beperkingen én mogelijkheden, in een eerlijke en open communicatie.En tenslotte is het belangrijk goede afspraken te maken met de andere collega's zodat hun samenwerking vlotter loopt.

     Wil je meer weten?

     De Praktische gids van Jobpepper biedt heel wat informatie over de aanwerving van iemand met een arbeidshandicap. 

     Lees ook 5 goede redenen volgens ID@Work (Intellectual Disability at work) om werknemers met een verstandelijke handicap aan te werven. ID@work is een project dat werkgevers wil helpen bij het duurzaam aanwerven van werknemers met een verstandelijke handicap.
      

     Nog niet helemaal overtuigd? Neem deel aan de DUOday. Werkzoekenden met een arbeidshandicap kunnen gedurende één dag proeven van een nieuwe werkervaring in de social profit. Ze vormen een duo met één van jouw medewerkers.

     Info over de aanwerving van andere kansengroepen?

     Wil je ook meer inspiratie en informatie over de aanwerving van andere kansengroepen? Kijk hier voor de meerwaarde van de aanwerving van een 50-plusser of een persoon met een migratieachtergrond.

      

      

       VRAGEN OF OPMERKINGEN

       Contacteer een projectmedewerker van het team diversiteit.