Ervaring werkt. Kansarmoede in de social profit


Hoog absenteïsme, een groot personeelsverloop en moeizame communicatie met medewerkers uit kwetsbare doelgroepen.
Dat zijn terugkerende problemen waar werkgevers vaak mee geconfronteerd worden.
Ook social-profitorganisaties hebben het moeilijk om kwetsbare doelgroepen te bereiken of om een aanbod te formuleren dat deze doelgroep zelf ervaart als ondersteunend. Vaak lijkt het of er een diepe kloof ligt, die moeilijk over te steken is. Er is nood aan het perspectief van mensen in armoede zelf.Hoe kan je  verschillende werelden laten samenkomen en dit perspectief binnenbrengen? 
 

We organiseerden samen met De Link vzw 4 workshops ‘Ervaring werkt. Kansarmoede in de social profit’.
Deelname was gratis.
Deze workshops gingen door in Brussel, Gent, Hasselt en Antwerpen.

GRATIS BASISTRAJECT 'ERVARINGSKENNIS ROND KANSARMOEDE OP DE WERKVLOER'

DOEL

Je medewerkers krijgen inzichten in de leefwereld van mensen in kansarmoede. Samen met De Link vzw zoeken ze wat de organisatie nodig heeft om ervaringskennis te integreren in haar werking.

INHOUD

We financieren 6 workshops. Elke sessie duurt een halve dag. De concrete planning gebeurt in samenspraak met De link vzw na goedkeuring van het traject.

 • Sessie 1 en 2 (algemene vorming):
  De deelnemers weten wat kansarmoede en sociale uitsluiting betekenen en krijgen ervaringsdeskundige inzichten in de leefwereld van mensen in kansarmoede. Ze begrijpen wat missing links zijn, worden zich bewust van hun eigen (witte middenklasse) bril/referentiekader en versterken, door de inbreng van ervaringsdeskundigheid, hun inzicht in de noodzaak van participatie van de doelgroep in besluitvormingsprocessen. 
 • Sessie 3 (kleine groep):
  De deelnemers ervaren de meerwaarde van de inzet van professionele ervaringskennis in het begrijpen van problemen. Dat doen ze door:
  • in de eigen werkcontext problemen in het werken met of werken voor mensen in kansarmoede te detecteren
  • vanuit de kennis uit de eerste 2 sessies en met ondersteuning van een duo trajectbegeleiders, op zoek te gaan naar verklaringen voor die problemen.
 • Sessie 4
  De deelnemers selecteren één concreet (afgebakend) probleem in het werken met of werken voor mensen in kansarmoede binnen de eigen organisatie. Ze krijgen opdrachten om hiervoor een plan van aanpak voor te bereiden.
 • Sessie 5
  In co-creatie met een duo van trajectbegeleiders werken de deelnemers een plan van aanpak voor het gekozen probleem uit. De trajectbegeleiders blijven intussen bereikbaar voor advies en ondersteuning.
 • Sessie 6
  De deelnemers evalueren het verloop en resultaat van de implementatie. Ze reflecteren over de meerwaarde van deskundige inbreng van ervaringskennis.

INTERESSE?

 1. Doe je aanvraag via Extranet.
  Meer weten over Extranet ►►
  • Na onze goedkeuring ontvang je de contactgegevens van De link vzw, zodat je concreet kan afspreken.
  • Geef ons de afgesproken data voor de 6 workshops door via Extranet.
  • Per workshop ondertekenen de deelnemers een aanwezigheidslijst.
  • Na de laatste workshop vullen de deelnemers een evaluatieformulier in en laad je deze op in Extranet.
  • De Link vzw rekent de kost voor het basistraject rechtstreeks af met het betrokken vormingsfonds.
   Andere kosten (denk aan huur lokalen/catering/…) betalen we niet terug.

  MEER WETEN OVER PARTNERS?

  De Link vzw

     

   

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

  Contacteer Mady Decorte van het team vormingsfondsen.
  Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org.
   
   

  Terug naar het 'diversiteit à la carte'-menu