jongeren op de werkplek: deeltijds leren/werken en duaal leren

1. Erken je werkplek

Wil jouw organisatie jongeren uit het deeltijds onderwijs of de duale trajecten opleiden?
Schitterend, laat dan nu je werkplek erkennen. Dit kan gemakkelijk online, klik hier.

2. Meer over deeltijds leren/deeltijds werken

Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen.

Wie in aanmerking komt, hoe je een jongere aanwerft en welke onkosten gesubsidieerd worden vind je terug in de infobrochure.

Wanneer de loonkost van de jongere gesubsidieerd wordt door de jongerenbonus, geef je elk kwartaal de loongegevens door. Dit gebeurt via de prestatiestaat.

3. Opleiden van mentoren

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om de werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol wordt elk najaar de opleiding Mentor+ georganiseerd door de beheerders van de verschillende sociale fondsen en VIVO.

4. Begeleidingspremie

Het VFBZ subsidieert de kosten verbonden aan de begeleiding van de jongere(n) met een maximum van € 5566 op jaarbasis. Om deze begeleidingspremie te bekomen, vul je de hiertoe opgestelde prestatiestaat in.

 

5. Het loket

De coördinatie van de projecten gebeurt door VIVO in samenwerking met de Sociale Fondsen van de verschillende deelsectoren. Het loket deeltijds leren/deeltijds werken zorgt voor een vlotte opvolging van alle projecten. Als werkgever of opleidingsinstelling kan je met al je vragen bij het loket terecht.

 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

HET LOKET

T 02 227 60 03
loket(at)jongerenindesocialprofit.be