Brugprojecten

De sociale partners van het Fonds voor Bestaanszekerheid sociale werkplaatsen en de jongerenbonus financieren in verschillende sociale werkplaatsen de loonkost van een begeleider/monitor in de sociale economie. Deze begeleidt jongeren in een brugproject. De jongere is ingeschreven in een Centrum Leren en Werken.

Brugprojecten zijn bedoeld om een eerste werkervaring aan te bieden aan jongeren die willen werken maar nog niet arbeidsrijp zijn. Tijdens het brugproject wordt voornamelijk gewerkt aan de arbeidsattitudes van de jongere.

1. Gesubsidieerde begeleider/monitor

Elk kwartaal geef je van elke begeleider/monitor die gesubsidieerd wordt de loongegevens door. Dit gebeurt via de prestatiestaat.

2. Opvolging brugproject
VIVO volgt de invulling van de brugprojecten op.
Bij elke jongere die in/uit dienst gaat, bezorg je dit formulier aan jdb@vivosocialprofit.org   

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Jessica De Bruyn
T 02 250 37 77

Veerle Noerens
T 02 227 22 41