jongeren op de werkplek: deeltijds leren deeltijds werken en duaal leren

1. Erken je werkplek
Wil jouw organisatie jongeren uit het deeltijds onderwijs of de duale trajecten opleiden? Schitterend, laat dan nu je werkplek erkennen. Dit kan gemakkelijk online, klik hier.

2. Meer over deeltijds leren/deeltijds werken
Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen.

Wie in aanmerking komt, hoe je een jongere aanwerft en welke onkosten gesubsidieerd worden, vind je terug in de infobrochure.

3. Opleiden van mentoren
Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om de werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol wordt de opleiding Mentor+ georganiseerd door de beheerders van de verschillende sociale fondsen en VIVO.

4. Begeleidingspremie
Per schooljaar betaalt het Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten je een begeleidingspremie van maximaal € 1500. Je hebt recht op deze premie pro rato de gerealiseerde tewerkstelling en nadat je het Fonds het evaluatieformulier bezorgde. De link naar het evaluatieformulier wordt in de maand mei aan de organisatie via mail bezorgd. De premie wordt in het najaar gestort.

5. Uitstroombegeleiding
Voor elke jongere die in zijn laatste schooljaar zit en aan wie u geen arbeidscontract aanbiedt, vragen wij om 10 uur uitstroombegeleiding door een externe partner te voorzien. Het Fonds heeft hier een samenwerkingsovereenkomst met VOKANS voor afgesloten. Een begeleider begeleidt de jongere 10 uur tijdens de werkuren.


 

KANDIDAAT GEVONDEN?

Contacteer FE.BI
T 02 277 59 87