Diversiteit

Samen werken aan diversiteit, daar ondersteunen we je graag bij. We geven een overzicht van de spelers op de “diversiteitsmarkt” en verwijzen je door naar potentiële partners.

Divers personeel

  • Wil je werk maken van een divers personeelsbeleid?
    Zet als organisatie dan ook in op het aanwerven van kansengroepen.

  • Daarnaast kan je ook inzetten op de diversiteit binnen je huidige personeelsbestand.
    Lees bij het thema HR-beleid hoe je hiermee aan de slag gaat.

  • Een divers personeelsbestand brengt nieuwe vragen met zich mee.
    In het Leertraject 'Ziedet?' gaan we in op de vragen die spelen wanneer cliënten hulpverleners discrimineren op basis van hun uiterlijk, geslacht of enig ander “verschil”.
 

Divers cliënteel

Ook in het bereiken van een divers cliënteel en het ondersteunen van hulpverleners en organisaties in het omgaan met dat divers cliënteel, wijst VIVO de weg.

We namen bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de Centra voor Ambulante Revalidatie voor gezinnen in kansarmoede onder de loep. Ook andere deelsectoren kunnen hieruit inspiratie opdoen.

Wat betreft cultuursensitieve zorg, hulpverlening aan cliënten/patiënten met een immigratieachtergrond, bieden we deze ondersteuning.


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer een medewerker van het team diversiteit