Generatiepact buitenschoolse kinderopvang

Het project eindigde op 31 december 2018.

Procedure voor vzw's

Je dient voor 28 februari 2019 de driemaandelijks ingevulde prestatiestaten aan VIVO te bezorgen.
Verder bezorg je VIVO een bewijs van de gerealiseerde opleidingsinspanning. Nadien ontvang je de definitieve eindafrekening.

Procedure voor openbare diensten

Bezorg de ingevulde identificatiefiche bezorg aan ONSS-APL - RSZ-PPO - Hilde Waltniel - Jozef II straat 47, 1000 Brussel
  • (T02/239.14.11 - Hilde.Waltniel(at)onssrszlss.fgov.be )
Op het einde van het jaar bezorg je het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een bewijs van de gerealiseerde opleidingsinspanning. Nadien ontvang je het resterende saldo.


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Elvira Staskowiak van het administratieve team.