Generatiepact dagverzorgingscentra

De sector wordt geconfronteerd met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een groeiende nood aan gekwalificeerd personeel. Op Vlaams niveau slaan de Vlaamse regering, de sociale partners via VIVO (voor de vzw’s), RSZPPO (voor de openbare sector) en het Agentschap Zorg en Gezondheid de handen in elkaar om werk te maken van de instroom van jongeren in de social profit. Daarnaast streven de sociale partners ernaar om meer allochtone jongeren te werk te stellen in de sector. Binnen dit project wordt de loonkost gefinancierd van jongeren die de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben.

Voor de tewerkstelling van jongeren die een logistieke of animatie–ondersteunende functie op zich nemen, zijn er middelen ter beschikking voor 54 voltijdse equivalenten, te verdelen over de verschillende erkende dagverzorgingscentra. Aan deze tewerkstelling dient een opleidingsluik gekoppeld te worden. Informatie over mogelijke opleidingen in je buurt kan je verkrijgen via het team levenslang leren.

Procedure

1. Binnen de 15 dagen na de aanwerving van een jongere bezorg je VIVO:
2. Bezorg driemaandelijks de ingevulde prestatiestaten aan VIVO. Download hier de handleiding.
  • De exacte data zijn:
    • 1ste kwartaal van het jaar: 15 juni van het jaar
    • 2de kwartaal van het jaar: 15 september van het jaar
    • 3de kwartaal van het jaar: 15 december van het jaar
    • 4de kwartaal van het jaar: 28 februari van het volgend jaar

3. Op het einde van elk jaar bezorg je VIVO een bewijs van de gerealiseerde opleidingsinspanning. Nadien ontvang je het resterende saldo.

Meer informatie

Via het federale luik van het generatiepact kan u een bijkomende loonkostfinanciering bekomen voor het aanwerven van jongeren die verantwoordelijk zijn voor het personenvervoer buiten het centrum. Hierover verkrijg je meer informatie in de komende maanden of via maribel2@fe-bi.org


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Elvira van het administratieve team.