Generatiepact dagverzorgingscentra

Het project eindigde op 31 december 2018.

Procedure afhandeling

Bezorg voor 28/02/2019 de driemaandelijks ingevulde prestatiestaten aan VIVO.
Op het einde van het jaar bezorg je VIVO een bewijs van de gerealiseerde opleidingsinspanning. Nadien ontvang je de definitieve eindafrekening.

Meer informatie

Via het federale luik van het generatiepact kan u een bijkomende loonkostfinanciering bekomen voor het aanwerven van jongeren die verantwoordelijk zijn voor het personenvervoer buiten het centrum. Hierover verkrijg je meer informatie in de komende maanden of via maribel2@fe-bi.org


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Elvira van het administratieve team.