Inclusief Jobdesign Social Profit


 

Wat is het?

Bij Jobdesign ga je anders aan de slag met vacatures die je moeilijk kan invullen.
 
We gaan een werkproces anders inrichten door elementaire taken af te splitsen van het takkenpakket. Dit zijn taken die gemakkelijk aan te leren en uit te voeren zijn. Deze taken bundelen we in een ondersteunend takenpakket op maat van het beschikbaar potentieel op de arbeidsmarkt. Hierdoor krijg je een takenpakket dat makkelijker in te vullen is.
 
   
 
 

Meerwaarde?

Zorgprofessionals kunnen zich meer focussen op hun kerntaken.
 
Sommige openstaande vacatures kunnen anders worden ingevuld. Voor de meerderheid van de taken binnen social profit is geen diploma nodig.

Door het herdenken van een werkproces kan je taken bundelen in een ‘nieuwe’ ondersteunende functie binnen de afdeling of organisatie. Een functie die je sneller kan invullen door o.a. doorstromers uit LDE-ondernemingen.
 
 

Succesfactoren?

Zie de voor- en nadelen door inclusief jobdesign toe te passen op jouw organisatie.

Maak de voordelen van het anders inrichten van het werkproces d.m.v. inclusief jobdesign zichtbaar. Bijvoorbeeld:
  • een ondersteunende functie kan werkdruk wegnemen
  • de zorgprofessional kan zich meer focussen op de echte zorgtaken
  • je maakt je werkplek toegankelijk voor het beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt
  • je geeft de werknemers de kans om hun talenten te ontplooien

Vertrek vanuit een werkproces en niet vanuit een functionele benadering.
  • Je kijkt naar de handelingen op de werkvloer
  • Je filtert de elementaire taken
  • Je voegt deze samen tot een nieuwe laagdrempelige functie