Job- en taalcoaching

DOEL

De job- en taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op de werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden.

DOELGROEP

Een nieuwe medewerker komt in aanmerking voor gratis taalcoaching als hij in Vlaanderen werkt en behoort tot één van de volgende kansengroepen:

• Werknemers met een niet-Europese nationaliteit en/of afkomst
• Werknemers die 50 jaar of ouder zijn
• Werknemers met een arbeidsbeperking
• Kortgeschoolde werknemers (geen diploma hoger secundair onderwijs).

Dit gratis traject kan starten vanaf het moment dat je een nieuwe werknemer tewerkstelt en dit binnen het jaar na zijn aanwerving. 
   

INHOUD

Voor werknemers met lage taal- en communicatievaardigheden kan je jobcoaching combineren met taalcoaching rond specifiek vakjargon of communicatie met collega's en klanten. Taalcoaching is enkel mogelijk in combinatie met jobcoaching.
De jobcoach begeleidt de nieuwe werknemer maximum 6 maanden in de organisatie of zijn job. Deze coaching is afgestemd op specifieke werksituaties en noden in je organisatie.

In overleg met werkgever en werknemer krijgt het coachingstraject vorm. De jobcoach zorgt mee voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes, niet op de technische vaardigheden. De coach introduceert de werknemer in de organisatiecultuur.

Taalcoaching richt zich tot werknemers die het Nederlands niet als moedertaal hebben én het onvoldoende beheersen. De taalcoach toetst het taalniveau af bij de VDAB. Als de werknemer voldoet aan de startvereisten, stemt de coach het traject af op het taalniveau van de werknemer. De taalcoaching duurt maximum 12 maanden.
De coach betrekt waar nodig ook het team in het coachingsproces: collega's krijgen tips om hun collega te ondersteunen bij het leren van het Nederlands. Bovendien helpt de coach je om een taalbeleid binnen de organisatie uit te werken.

INTERESSE?

Neem contact op met één van de aanbieders. De website www.jobentaalcoaching.be biedt een overzicht van de aanbieders.

MEER WETEN OVER ONZE PARTNERS?

De werkplekarchitecten in opdracht van de VDAB