Kansengroepen aanwerven

Als werkgever ben je op zoek naar de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Je krijgt daarbij ondersteuning, zowel bij de aanwerving van nieuw personeel, als bij de begeleiding van verschillende kansengroepen op de werkplek.

Begeleiding en financiële ondersteuning bij het aanwerven van een persoon uit een kansengroep:

Daarnaast kan je uiteraard ook inzetten op andere kansengroepen, zoals personen in kansarmoede of de tewerkstelling van kortgeschoolde jongeren.

Projecten van VIVO voor kortgeschoolde jongeren:


Kies RAAK!

Vanaf september 2019 dagen drie Vlaamse vormingsfondsen werkgevers uit om van diversiteit een speerpunt te maken.
Ben je een werkgever van een socioculturele organisatie, een kinderdagverblijf, een gezondheidsinstelling en -dienst of een opvoedings-huisvestingsorganisatie, laat je dan inspireren door acties voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Of ondersteun werknemers, die tot een kansengroep (dreigen te) horen, in hun werk.

Met andere woorden: kies RAAK!

Bijkomende informatie nodig?

 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Tom Gallin van het team vormingsfondsen .