Taalondersteuning+

DOEL

Taaldrempels, waar medewerkers met beperkte taalvaardigheid Nederlands op vastlopen, worden meer in de kern aangepakt met het oog op een duurzaam resultaat. De taalopleider werkt meestal samen met het hele team om tools voor een heldere communicatie op maat van dat team aan te reiken.

INHOUD

De taalondersteuner brengt tijdens de werkuren in kaart welke aanpassingen op de werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het dagdagelijks werk.
Voorbeelden zijn: gebruik maken van pictogrammen bij instructies, vereenvoudigen van de onthaalbrochure, taalmeters of –peters aanduiden, verbeteren van hoe instructies gegeven worden (dialect –AN), de collega’s van de medewerker attenderen op de manier waarop ze vragen stellen …

In het kader van taalondersteuning+ financieren we maximum 7 uur per gecoachte werknemer, op voorwaarde dat de output nog niet werd gerealiseerd voor een andere werknemer van de organisatie.
 
 


INTERESSE?

1. Je doet een beroep op een taalopleider uit onze lijst met aanbieders, samengesteld door de werkplekarchitecten.
2. Dien je aanvraag altijd vóór de start van het traject in via Extranet . We financieren het taalondersteuning+-traject zolang er voldoende budget is.
3. Het vormingsfonds laat je zo snel mogelijk weten of het de taalondersteuning+ al dan niet kan financieren.
4. Na afloop van het traject laad je de output/het resultaat van het taalondersteuning+-proces op in Extranet.
5. We betalen de factuur van de taalopleider slechts op voorwaarde dat we de output van het taalondersteuning+-traject ontvingen. De taalopleider mailt de factuur naar vormingen@vivosocialprofit.org.


MEER WETEN OVER ONZE PARTNERS?


VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Tom Gallin van het team vormingsfondsen             
of mail naar vormingen@vivosocialprofit.org