Taalondersteuning+

DOEL

Pak taaldrempels waar medewerkers met beperkte taalvaardigheid Nederlands op vastlopen, meer in de kern aan met het oog op een duurzaam resultaat. Onze taalopleiders werken meestal samen met je hele team om tools voor een heldere communicatie op maat aan te reiken.

INHOUD

De taalondersteuner brengt tijdens de werkuren in kaart welke aanpassingen op de werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het dagdagelijks werk.

Voorbeelden zijn:
 • gebruik maken van pictogrammen bij instructies,
 • vereenvoudigen van de onthaalbrochure,
 • taalmeters of –peters aanduiden,
 • verbeteren van hoe instructies gegeven worden (dialect –AN),
 • de collega’s van de medewerker attenderen op de manier waarop ze vragen stellen…

In het kader van taalondersteuning+ financieren we maximum 7 uur per gecoachte werknemer, op voorwaarde dat de output nog niet gerealiseerd werd voor een andere werknemer van je organisatie.
   
  

INTERESSE?

 1. Contacteer een taalopleider uit onze lijst met aanbieders, samengesteld door de werkplekarchitecten.
     
 2. Dien je aanvraag in vóór de start van het traject via Extranet.
  We financieren immers taalondersteuning-+-trajecten zolang er voldoende budget is.
  Om je te helpen bij het indienen van de aanvraag, vind je op het Extranet een handleiding.
  Meer weten over Extranet ►►
     
 3. Wacht op de goedkeuring van het vormingsfonds.
  We laten je zo snel mogelijk weten of we de taalondersteuning+ al dan niet kunnen financieren. Pas daarna kan het traject starten.
      
 4. Na afloop van het traject laad je de output/het resultaat van het taalondersteuning-+-proces op in Extranet.
  We betalen de factuur van de taalopleider alleen wanneer we de output van het taalondersteuning-+-traject ontvangen hebben. De taalopleider mailt de deelnemerslijst en de factuur naar vormingen@vivosocialprofit.org.
     
    

MEER WETEN OVER ONZE PARTNERS? 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Tom Gallin van het team vormingsfondsen
of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org.