Kom op voor werk bij Kanker

DOEL

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker – hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger.
Hoe ga je als werkgever om met medewerkers die geconfronteerd worden met kanker? Wat is het effect op het functioneren van je medewerker en het team? Hoe zorg je voor een succesvolle werkhervatting? En hoe veranker je dit in jouw personeelsbeleid?

INHOUD

Gratis advies op maat van de organisatie
Wil je advies en ondersteuning op maat van je organisatie? Een consultant begeleidt je bij het uitwerken van een zorgzaam personeelsbeleid waarbij je proactief inspeelt op de impact in je organisatie wanneer medewerkers geconfronteerd worden met kanker. Deze service is kosteloos dankzij de tussenkomst van Kom op tegen Kanker.
Het gaat om maximum 12 uren, een 6-tal afspraken. Je krijgt een afsluitend adviesverslag dat mogelijke opstap is voor algemeen werkhervattingsbeleid of uitdieping van bestaand werkhervattingsbeleid.

Een betalende training biedt een antwoord op je vragen.
Het gaat om twee modules van telkens een halve dag:
• Module 1: Wat is kanker? Welke impact heeft kanker op je werknemer? Hoe ga je daar in de organisatie mee om?
• Module 2: Hoe zit het wetgevend kader rond re-integratie in elkaar? Je krijgt informatie over het re-integratietraject (op beleidsniveau en individueel niveau) en concrete handvaten om er mee aan de slag te gaan.
 

INTERESSE?

Stel je vraag op https://www.rentree.eu/voor-werkgevers
Meer info over begeleiding in deze situaties: https://www.kankerenwerk.be/tip/begeleiding-nodig

MEER WETEN OVER ONZE PARTNERS?

Kom op tegen Kanker i.s.m. Rentree . Rentree is een project van de Gespecialiseerde Centra voor Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB) . Dit zijn organisaties met een jarenlange ervaring in het coachen van mensen met gezondheidsproblemen of een beperking.