Subsidies voor vormingen

Bij het Vormingsfonds LDE kun je een financiering aanvragen voor een heel aantal vormingen.

Ontdek via ons beeldverhaal of een schematisch overzicht wat allemaal kan, zolang het budget het toelaat.
Meer weten over de algemene voorwaarden, de procedure en betaling? Klik hier.

 

Corona

In het kader van de maatregelen tegen Corona hebben we gewerkt aan aangepaste procedures. Een overzicht kan je hieronder vinden.

 

Individuele coaching


Interne opleider en Inhouse


Taalondersteuning


 

 Algemene procedures
 Soort vorming 
 Klik door voor meer info

 E-leren 
   Individuele coaching 
   Inhouse binnen of buiten kalenderaanbod
   Vorming met interne opleider
   Kwalificerende opleiding aan een vormingsinstelling
   Taalondersteuning op de werkplek
   Lancering in het najaar als er een restbudget is
 Incentive vormingen of individueel dossier: tussenkomst voor deelname aan
 studiedag/infosessie/workshop
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Lise Kamers  van het team vormingsfondsen.
Of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org .