Leer- en opleidingsbeleid


Waar vind ik informatie over het opstellen van een VTO-plan ?
Wat kan ik leren van andere organisaties hun inspirerende voorbeelden ?
Hoe ga je bijvoorbeeld aan de slag met een persoonlijk ontwikkelingsplan ?


De social profit investeert al veel in het leerproces van medewerkers. Want zij zijn de sleutel tot een kwalitatieve en professionele zorg-, hulp- of dienstverlening. Daarnaast is een degelijk leer- en opleidingsbeleid ook een belangrijk instrument om in te spelen op de uitdagingen van onze veranderende maatschappij.

www.lerenindesocialprofit.be wil medewerkers én organisaties uit de social profit ondersteunen door kennis en expertise over leren en ontwikkelen te verzamelen, te verrijken en opnieuw te verspreiden.

Meer inspiratie

 www.hrwijs.be  Informatie, tools en praktijkvoorbeelden over medewerkersbeleid.
 www.lont.org  Alles over loopbaanontwikkeling.
 www.talentontwikkelaar.be   Informatie en instrumenten rond duurzaam personeels- en organisatiebeleid.


VIVO ondersteunt de leer- en opleidingsacties in de sector ook via:

Ook samen met onze lesgevers denken we graag mee na over leren.

Bijvoorbeeld door het opzetten van een inspiratiedag rond transfer .


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer een projectmedewerker van het team levenslang leren 
of mail naar info(at)lerenindesocialprofit.be.