Onderzoeksrapporten

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

Een overzicht van 5 jaar werkervaringsplaatsen in de social profit.
Download 
hier het rapport.


WERKBAAR WERK IN DE VLAAMSE SOCIAL-PROFITSECTOREN 

Een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van werk in de Vlaamse social profit

Lees of download de brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.
Lees of download het volledige onderzoeksrapport. In het uitgebreide rapport vind je een korte oplijsting van specifieke aandachtspunten per deelsector.


VLAMT-ONDERZOEK

Focusstudie naar toekomstige competentienoden binnen de sector van Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen
(HIVA ism VIVO - 2014)

Download de brochure met de belangrijkste conclusies.Lees of download het volledige onderzoeksrapport.


VERLOOP IN DE SOCIOCULTURELE SECTOR

Kenmerken en determinanten in kaart gebracht (HIVA – 2013)

Download de ‘One sheet’ met de belangrijkste conclusies.Lees de samenvatting.


Ontdek ook onze instrumenten en brochures .