Onderzoeksrapporten

Hieronder geven we een overzicht van onze onderzoeken.

GEVOLGEN DIGITALISERING, INFORMATISERING EN ROBOTISERING: EEN VERKENNING VAN DE TOEKOMST VAN JOBS EN (SAMEN)WERKEN IN DE SOCIAL PROFIT

Kwalitatieve bevraging van sleutelpersonen uit de sector in opdracht van VIVO (Antwerp Management School - 2019)

Lees het volledige onderzoeksrapport.


OPLEIDINGSBEHOEFTEN BINNEN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Voor welke trends en uitdagingen staat deze sector? Over welke competenties moeten werknemers, begeleiders en omkadering beschikken? En welke opleidingen voorzien we de komende vijf jaar best?  (VIVO - 2018)

Lees het volledige onderzoeksrapport.  Of download de brochure met concrete tips en aanbevelingen.


DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

Een overzicht van 5 jaar werkervaringsplaatsen in de social profit.
Download 
hier het rapport.


WERKBAAR WERK IN DE VLAAMSE SOCIAL-PROFITSECTOREN 

Een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van werk in de Vlaamse social profit (VIVO - 2013)

Lees of download de brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.
Lees of download het volledige onderzoeksrapport. In het uitgebreide rapport vind je een korte oplijsting van specifieke aandachtspunten per deelsector.


VLAMT-ONDERZOEK

Focusstudie naar toekomstige competentienoden binnen de sector van Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen
(HIVA ism VIVO - 2014)

Download de brochure met de belangrijkste conclusies.Lees of download het volledige onderzoeksrapport.

VERLOOP IN DE SOCIOCULTURELE SECTOR

Kenmerken en determinanten in kaart gebracht (HIVA – 2013)

Download de ‘One sheet’ met de belangrijkste conclusies. Lees de samenvatting.


Ontdek ook onze instrumenten en brochures .