Openbare gezondheidssector

Ook in de openbare sector zijn social profit voorzieningen actief. 

Het gaat onder meer over: 

  • openbare woonzorgcentra, 
  • openbare diensten voor gezinszorg (vaak ingekanteld in de dienstverlening van het OCMW). 
  • Daarnaast heb je nog openbare kinderopvanginitiatieven zowel in de opvang van baby’s en peuters als in de buitenschoolse opvang.

 

Meer informatie over ondersteuning  op vlak van vorming voor voorzieningen in de openbare gezondheidssector (bvb. de ouderenzorg)  vind je op de website van Diverscity  of VVSG .

Zij beheren ook een vormingsfonds voor de kinderopvang en de gezinszorg.