Openbare gezondheidssector

Ook in de openbare sector zijn socialprofitvoorzieningenactief. 

Het gaat onder meer overopenbare woonzorgcentra, openbare diensten voor gezinszorg (vaakingekanteld in de dienstverlening van het OCMW). Daarnaast heb je nog openbarekinderopvanginitiatieven zowel in de opvang van baby’s en peuters  als in debuitenschoolse opvang.

Meer informatie over ondersteuning  op vlak van vorming voor voorzieningen in de openbare gezondheidssector (bvb. de ouderenzorg)  vind je op de website van Diverscity  of VVSG . Zij beheren ook een vormingsfonds voor de kinderopvang en de gezinszorg.