ICOBA - Extreem moeilijk gedrag... wat als je alles al geprobeerd hebt? Een kennismaking met geweldloos verzet en nieuwe autoriteit - IN COMPANY

Met deze in company vorming maak je kennis met de mogelijkheden van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Programma

Agressief, opstandig of zelfdestructief gedrag bij kinderen en jongeren brengt ouders, opvoeders en leerkrachten soms tot wanhoop. Dit ongewenst gedrag wordt echter in stand gehouden door vicieuze cirkels waarin ook de machteloosheid en woede van mensen uit de context een belangrijke rol spelen.

‘Geweldloos verzet’ doorbreekt dit patroon en is bruikbaar in situaties van ernstig destructief of verontrustend gedrag. De aanpak is ook bruikbaar als de jongere zelf niet meer in gesprek wil gaan.
De visie van 'nieuwe autoriteit' is bruikbaar in alle opvoedingssituaties en kan ook preventief ingezet worden. Ze hangt onlosmakelijk samen met de aanpak vanuit geweldloos verzet.

Aanbod :
Module 1 - basisvorming: Je start met de vraag waarom de terugkeer naar de ‘oude’ autoriteit niet meer mogelijk is.
Daarna leer je de ingrediënten van nieuwe autoriteit kennen. Je leert het belang van zelfcontrole, vermijden van escalaties, relatiegebaren, inschakelen van steunnetwerk, aanwezig zijn om tijdig de grens te trekken enz...

Module 2 - methodiek: op dag 2 doorloop je a.d.h.v. een casus de mogelijkheden van geweldloos verzet zoals bv. het brengen van een 'aankondiging', het houden van een 'sit-in' enz...
Je krijgt een aantal hulpmiddelen om met deze methodiek aan de slag te gaan: info-fiche per deelmethodiek, sjabloon voor het schrijven van een aankondiging, checklist voor scholen en voorzieningen...

Module 3 - terugkomdag: Supervisie en coaching rond de implementatie van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet in de praktijk.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Presentatie aangevuld met voorbeelden, filmfragmenten, korte gerichte oefeningen enz…

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
MODULE 1: Basisvorming van 1 dag = 2 dagdelen
MODULE 2: Methodiek van 1 dag = 2 dagdelen
MODULE 3: Terugkomdag van 1 dag = 2 dagdelen

START- EN EINDUUR
9u - 16u of anders overeen te komen

VOOR WIE
Teams van opvoeders, leerlingenbegeleiders, gezinsbegeleiders, psychotherapeuten, pedagogisch ondersteuners, buurtwerkers enz….

OVER DE LESGEVER
Nadine Callens
- 33 j. ervaring in leerlingenbegeleiding vanuit een CLB waarvan ook 17 j. als provinciaal ondersteuner voor de West-Vlaamse vrije CLB's
- sedert 2006 zelfstandig nascholer voor onderwijs en hulpverlening
- auteur van "Zelfverwonding bij jongeren, gids voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ouders en vrienden", uitgeverij Garant
- co-auteur van "Survivalkit voor leerkrachten, oplossingsgericht werken op school", uitgeverij Garant
Meer info op website bij ‘wie ben ik’ + ‘mijn visie op nascholing’

CONTACTGEGEVENS
Nadine Callens
Kardinaal Mercierlaan 20
8420 De Haan
059 23 95 51
0479 364 274
nadine.callens1@telenet.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Beamer
Geluidsinstallatie voor laptop
Dag 1: geen specifieke lokaalvereisten: klassieke klasopstelling, aula, U-vorm…
Dag 2 : mogelijkheid om in een 4-tal groepjes, zonder wederzijdse geluidshinder, te werken
Eventueel een extra ruimte voorzien buiten het lokaal

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Nadine Callens
Organisator: ICOBA Thema: Reageren op lastig gedrag en agressie Domein: Agressie- en conflictbeheersing Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector