ICOBA - Ontwar de draad tussen cliënt en begeleider. Beter omgaan met probleemgedrag en vastlopende situaties - IN COMPANY

Met deze in company vorming maak je kennis met de ingangen waarmee het model van de draad werkt. Je leert de methode van de draad toepassen bij probleemsituaties en via intervisie op niveau van een cliënt.

Programma

‘De draad’ is een model om de emotionele en sociale ontwikkeling te verhelderen voor begeleiders, leerkrachten, ouders en cliënten. Het is een vertaling van de kennis over de ontwikkeling van je cliënt naar de manier waarop je je als begeleider of ouder invoegt in die ontwikkeling aan de hand van de metafoor ‘de draad’.

Deze beeldvorming wil handvatten bieden bij opvoedings- en begeleidingsvragen. Ouders, leerkrachten, cliënten en begeleiders krijgen een eenvoudige taal en bruikbare beelden om met mekaar in gesprek te gaan.

Waar zitten de draden van de cliënt? Met wie is hij verbonden, en op welke manier? Wat zijn de intense contacten, en welke zijn oppervlakkig en inwisselbaar? Hoe gaat de cliënt met nieuwe mensen stap voor stap een relatie aan? Hoe kan de begeleider de emotie van de cliënt vormgeven?

Bij ernstige opvoedings- of begeleidingsvragen is het een hele opgave om uit te maken hoe je verbinding maakt met de cliënt en die verbinding vasthoudt. Je zoekt naar de kwetsbare draad die het uitgangspunt zal zijn in je begeleiding.

Je kan kiezen tussen 3 modules
Module 1 of instapmodule:
Een introductie in ‘de draad’ als MODEL: wat kan ik weten?
Module 2:
Een introductie van de METHODE: wat kan ik doen?
Module 3:
Een CASUSBESPREKING: toepassen in een concrete casus.

Wil je meer lezen of weten over de draad? Je vindt artikels, werkschema’s en linken op www.gerritvignero.be

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Afhankelijk van het gekozen programma en de grootte van de groep.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Voor elke module vraag je een halve vormingsdag aan = 1 dagdeel

Voor module 1 en 2 is er geen max aantal deelnemers
Module 3, de casusbespreking kan voor max 2 teams.

START- EN EINDUUR
Tussen 9u30 en 16u15

VOOR WIE
Instapmodule: Al wie werkt met cliënten met een verstandelijke beperking, van de technische ploeg tot de directie.

Alle modules: Voor teambegeleiders, orthopedagogen, psychologen en casusbegeleiders is een specifiek programma mogelijk om ‘de draad’ te kunnen doorgeven.

OVER DE LESGEVER
Gerrit Vignero is master in de orthopedagogiek en werkt sinds 1986 als orthopedagoog in MPC Terbank, een voorziening voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde het model ‘de draad’ en geeft daar sinds 2007 les en vorming over. Hij is lid van de regiegroep SEN-SEO en schreef verschillende artikelen en boeken over het model.

Naast Gerrit Vignero zijn er nog andere docenten die ‘de draad’ geven. Wanneer het qua timing beter uitkomt, kunnen zij gevraagd worden om de vorming te geven.

CONTACTGEGEVENS
Gerrit Vignero
Don Boscolaan 2
3050 Oud-Heverlee
0479 455 279
gerritvignero@gmail.com

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Mogelijkheid van projectie en een (flappen)bord.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 100 Opleider: Gerrit Vignero
Organisator: ICOBA Thema: Reageren op lastig gedrag en agressie Domein: Agressie- en conflictbeheersing Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector