Effectief online vergaderen en samenwerken - online

Wil je een performante indruk nalaten bij je volgende online meeting? Goed nieuws, vergaderen op afstand gaat eenvoudiger worden na het volgen van de sessies ‘Effectief online vergaderen en samenwerken’.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 03 mei 2022 09:00 - 12:00 Online - -
di 10 mei 2022 09:00 - 12:00 Online - -

Programma

In 2020 maakten we met z’n allen snel en gedwongen de switch naar online en op afstand samenwerken en vergaderen. Zoom, Microsoft Teams, Webex, het zijn namen die intussen door iedereen gekend zijn. Initieel merkten we ook de voordelen op: via het internet vergaderen is vaak sneller georganiseerd, het kost minder geld, het is flexibeler… Hoe goed het ook is dat in lockdown nog steeds kon vergaderd worden, vlekkeloos verliep het zeker niet altijd. We blijven na al die maanden ook steeds meer achter met het gevoel onze verbinding en subtiele signalen te missen.

Veel aspecten van goed teamwerk en effectief samenwerken blijven ook remote overeind staan, maar toch zijn er een aantal aspecten die in het online verhaal méér van onze aandacht vragen. Ook na het verdwijnen van het covid-19-virus zal remote en virtual werken een deel blijven uitmaken van onze job. Daarom dit traject van twee sessies over hoe u effectiever virtueel kan vergaderen en (samen)werken.

Doorheen twee sessies werken de opleiders met online tools en methodieken om verbinding te stimuleren en om een dynamische, interactieve en to-the-point samenwerking mogelijk te maken. Maar met al die focus op techniek, vergeten we soms dat effectief vergaderen vooral draait om voorbereiden en vertrouwen. Dat is juist nog belangrijker als je niet allemaal in dezelfde ruimte bent. We bekijken hoe we persoonlijk en in groep effectiever kunnen worden door stoorzenders te identificeren, waar mogelijk te elimineren, en door duidelijke afspraken op te stellen.
Ook voor de dynamiek en verbinding in vergaderen is er voldoende aandacht: hoe schatten we elkaars reacties correct in, hoe kunnen we ook remote blijven leren van elkaar, hoe vieren we onze successen, hoe gaan we om met tegenslagen en moeilijke gesprekken? Met welke concrete methodieken
kunnen we meer assertiviteit en dus ook meer kwaliteit en resultaat in de groep nastreven?
Wil je een performante indruk nalaten bij je volgende online meeting? Goed nieuws, vergaderen op afstand gaat eenvoudiger worden na het volgen van de sessies ‘Effectief online vergaderen en samenwerken’.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €202 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 03 mei 2022 | 09:00 - 12:00 Duur: 2 dagen Opleider: ESCALA
Code vorming: VF22EFF003 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Efficiënt werken Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen