Sterker op het werk door verbindende communicatie


Goede en voldoende communicatie op de werkvloer is enorm belangrijk voor medewerkers en leidinggevenden, dat blijkt uit onderzoek naar werkbaar werk.  Dit lijkt eenvoudig, in de praktijk valt er nog veel te verbeteren. Ga hier daarom vandaag nog mee aan de slag.

VIVO helpt je. Samen met de verschillende vormingsfondsen:

Doelgroep

De coachingstrajecten en opleidingen zijn er voor medewerkers én leidinggevenden die de nood formuleren om beter/anders te leren communiceren in contacten op het werk.

Wat is verbindende communicatie?

Verbindende communicatie is gebaseerd op het model van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie.
Het is een manier om vanuit contact met jezelf te communiceren met anderen. Gericht op het tegemoetkomen aan ieders behoeften, het vermijden van moralistische oordelen en het onderscheiden van behoeften en strategieën.

Welke onderwerpen kunnen tijdens de opleiding en de coaching aan bod komen?

 • leren om hulp vragen
 • gevoelens toestaan en uiten
 • feedback geven en ontvangen
 • in contact blijven met jezelf, ook in moeilijke situaties
 • op een krachtige manier durven opkomen voor jezelf, met respect voor de ander

Meer informatie over de coaching

Meer informatie over de opleiding 

Kies je voor coaching of voor opleiding?

In het algemeen zien we volgende accentverschillen tussen beide.

    Coaching     Opleiding
 • Accent ligt op het vergroten van zelfkennis
 • Reflectie, inzicht hoe ervaringen van het verleden een rol
  spelen in het huidige communicatiepatroon
 • Beperkende overtuigingen komen aan het licht
 • Knelpunten worden geanalyseerd vanuit het individu
 • Vraagstukken die meer gekoppeld zijn aan iemands persoonlijkheid
               
 • Accent ligt op het vergroten van kennis (principes, modellen)
 • Nieuwe opties ontdekken
 • Nieuwe vaardigheden aanleren bijv. inoefenen gesprekstechnieken
 • Knelpunten worden geanalyseerd vanuit de aangereikte kaders
 • Leren van elkaar

Wanneer je voor wat kiest, hangt vooral af van wat je wil bereiken. Wil je inzetten op het aanleren van de juiste kennis of nieuwe vaardigheden, opteer dan voor een opleiding . Is er meer aan de hand en wil je individuele problemen aanpakken? Is er al eens opleiding gevolgd of een langer traject afgelegd op de werkvloer? Kies dan voor individuele coaching .

Waarom dit aanbod?

Om de werkbaarheid in de sector te verhogen, willen VIVO en de vormingsfondsen medewerkers ondersteunen in de contacten met collega's, leidinggevenden, patiënten, cliënten, vrijwilligers, bestuursleden,...
We versterken hen in de aanpak van (potentiële) problemen, door vorming en coaching rond verbindende communicatie. 

Ondertussen richten we ons met deze actie ook naar leidinggevenden. Zij hebben een sleutelrol en hebben een grote invloed op het aanpakken van eventuele communicatieproblemen op het werk.

Deze actie kadert binnen het actieplan 'werkbaar werk' , naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de werkbaarheid in de social-profitsectorenHieruit bleek dat extra aandacht voor de verbindende communicatievaardigheden van medewerkers met een hoge emotionele belasting en/of werkdruk een positief effect kan hebben op de werkbaarheid.