Partners

De samenwerking met partners zit ingebakken in onze missie

De meest evidente partnerschappen zijn deze met de sectorale vormingsfondsen, de koepel vzw’s voor de federale (Fe.Bi) , Franstalige/Waalse (APEF) en Vlaamse fondsen (VSPF) en de sociale partners die lid zijn van de Raad van Bestuur. Enerzijds VERSO en zijn ledenorganisaties, anderzijds de drie zuilen van de vakbondszijde (en de afdelingen die bepaalde sectoren vertegenwoordigen).

Voorbeelden van samenwerking:

 • Samen nadenken over een HR-opleidingsaanbod met VERSO
 • Opzetten van ervaringsuitwisselingen rond VTO-beleid met vakbondssecretarissen

 

De andere partnerschappen situeren zich op de verschillende actielijnen

Binnen het luik ‘Onderwijs-Arbeidsmarkt’ staat dit partnerschap in teken van de overgang van de jongeren/werkzoekenden/zij-instromers van school/werkloosheid naar een plek in één van de vele subsectoren van de social profit.

Partners:

 • Onderwijs- en oriënteringsorganisaties:
  • Onderwijskoepels
  • Studie-informatiedagen (SID-in )
  • Regionale Technologiecentra (RTC's )
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • Centra voor Leren en Werken (CLW)
  • ...
 • Lokale, provinciale of Vlaamse samenwerkingsverbanden:
  • Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité (RESOC)
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB ) met zijn Servicepunten Zorg  
  • Vlaams en Provinciaal Overleg Promotie Zorgberoepen (www.ikgaervoor.be)

Binnen het tweede grote luik ‘Levenslang leren’ gaat het om partners waarmee we kennis delen of samen een aanbod organiseren.

Partners:

Tot slot worden heel wat partnerschappen aangegaan binnen het derde grote luik ‘diversiteit’.

Partners: