Sterpunt Inclusief Ondernemen getuigt

   

Een IBO aanvragen: moeilijk – makkelijk voor een werkgever?
  
Sterpunt Inclusief Ondernemen (voorheen SLN) besliste in maart 2014 om via een IBO (Individuele BeroepsOpleiding) een projectmedewerker aan te werven.
Wat betekende dit voor het Sterpunt als werkgever en hoeveel tijd/administratie vergde de aanvraag? Hoe verliep de samenwerking met de VDAB?  En wat betekende ‘Startjob’?
  

IBO: Rol van en ervaring met de VDAB?
  Sterpunt Inclusief Ondernemen vertelt over haar positieve ervaringen met de VDAB en haar voornemen om een projectmedewerker via een IBO aan te werven.

  "Op de VDAB-website vulden we het aanvraagformulier IBO in. Dezelfde dag kregen we reeds een reactie van een IBO-consulent uit onze regio. Om onze aanvraag te vervolledigen, moesten we nog enkele administratieve documenten invullen, meer bepaald een uitgebreid aanvraagformulier en een opleidingsplan. Het insturen van het opleidingsplan is een absolute voorwaarde om een goedkeuring te verkrijgen voor een IBO-aanwerving. Voor we alles verstuurden, stelden we nog verschillende vragen aan onze IBO-consulent. Deze werden telkens snel beantwoord. Met als resultaat dat er tussen onze aanvraag en de start van de IBO minder dan een maand tijd lag!"

  Impuls van Startjob?
   Sterpunt Inclusief Ondernemen vertelt over hoe ‘Startjob’ stimuleert om een IBO-medewerker werkkansen te geven. 

   "De lancering van ‘Startjob’ viel samen met onze intentie om een IBO-projectmedewerker  tewerk te stellen. Voor ons was ‘Startjob’ dus een extra stimulans om volop te gaan voor een IBO-aanwerving. 
   Waarom? De aanvraagprocedures en werkwijze zijn gelijklopend en er is een bijkomend financieel voordeel door beide instrumenten te combineren. Afspraken rond het onthaalbeleid, de interne begeleiding op de werkvloer, de geplande opleidingen en de opvolgings- en evaluatiegesprekken zijn gemaakt. Als werkgever werken we samen met een externe partner voor de coaching op de werkvloer van de IBO-projectmedewerker.
   Alle voorwaarden zijn volbracht en onze  IBO-projectmedewerker is ondertussen aan de slag!"
         
   Terug naar Tips & tools 
                                                                                                                                          
     Terug naar start(job)