Tussenkomsten

   

  


  IBO Arbeidsovereenkomst
  AANTAL MAANDEN TUSSENKOMST  
 Maximum 6 maanden 12 maanden
  MAXIMALE TUSSENKOMST
    • Productiviteitspremie of forfaitaire kostprijs IBO
      (kan tussen 3 en 6 maanden variëren)
    • Nadien 50 % van de loonkosten
      maximum 1000 euro/maand
75 % van de loonkosten
van ten hoogste 0,8 vte
maximum 2.000 euro/maand
  VOORSCHOT 
   in de loop van de
derde maand na de aanvang

van de IBO-overeenkomst
   of het arbeidscontract.
3.000 euro
 10.000 euro / vte
(ten hoogste 8.000 euro)
  VOORSCHOT
   in de loop van de
zesde maand na de aanvang

van het arbeidscontract.
  10.000 euro / vte
(ten hoogste 8.000 euro)
  SALDO           
 Na ontvangst van alle documenten:
IBO-overeenkomst en arbeidscontract, kostenopgave en evaluatieformulier.
 Na ontvangst van alle documenten: arbeidscontract, kostenopgave en evaluatieformulier.

  
Ter inspiratie publiceerden we ‘Tips en tools’.
    
     

        
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte of Tom Gallin van het team vormingsfondsen
of mail naar info(at)startjob.be.