Studiedag voor leerkachten

Ontdek welke trends en evoluties in de sociale sector voor jou relevant zijn.

Op donderdag 15 november 2018 ging in Gent de studiedag voor leerkrachten door. Per workshop stellen we de presentaties ter beschikking. Er werden vier sessies aangeboden. 

Sessie 1    Spelenderwijs kennismaken met het pedagogisch raamwerk in de kinderopvang
VCOK ontwikkelde in samenwerking met VVSG ‘Kwaliteit Troef’, een interactief spel over het pedagogisch raamwerk
voor baby’s en peuters. Je vindt hier de powerpointpresentatie.

 
Sessie 2  Ouderenzorg, de 6 rollen van begeleider wonen en leven 
Naar aanleiding van 30 jaar animatie kreeg de animatiefunctie in de woonzorgcentra een grondige doorlichting. Zorgnet, Ferubel, Vlozo en VVSG stellen een geactualiseerde visie op animatie en de animator voor. De animator wordt een begeleider “wonen en leven”. De kwaliteit hiervan wordt bewaakt door zes verweven rollen.
Deze sessie wordt met verschillende documenten gestaafd:
Sessie 3  Interculturaliteit in jeugd en gehandicaptenzorg 
OTA ondersteunt hulpverleners die werken met jongeren met een migratieachtergrond. Deze presentatie werd tijdens de sessie gebruikt.

Sessie 4  Cliënt of Koning? Omgaan met discriminerende klanten in de thuiszorg 
De workshop focuste op hoe (toekomstige) zorgverleners op een constructieve manier omgaan met gevoelige en controversiële thema's zoals discriminatie. Arzu Yentür van Democratische Dialoog bracht via bespreking van verschillende casussen uit de thuiszorg de dialoog op gang. 
   

Vragen over deze dag?

Contacteer Lesley Vincent van het team onderwijs-arbeidsmarkt.