Taalondersteuning

DOEL

Stel je een werknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands te werk? Wil je hem versterken in de uitoefening van de job? Dan biedt onze taalondersteuning voor jouw werknemer een oplossing.

INHOUD

Ervaren taalondersteuners uit de sector geven taalondersteuning op de werkvloer die ze afstemmen op het niveau van jouw werknemer. Zij ondersteunen hem zo in zijn dagdagelijkse werk. En aan zijn collega’s geven ze tips om hem te helpen met zijn Nederlands. De taalondersteuning vertrekt vanuit reële situaties op de werkvloer.

Als werkgever betaal je niets. De begeleiding vindt plaats binnen de werkuren. Per kalenderjaar krijg je 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep deelnemers.
   

 

INTERESSE?

Voor werkgevers uit de socio-culturele sector: klik hier.

Voor werkgevers uit de kinderopvang, gezondheidsinstellingen en -diensten en de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, volg deze werkwijze:

1. Je contacteert een taalopleider uit onze lijst met aanbieders, samengesteld door Sterpunt Inclusief Ondernemen . De taalopleider maakt eerst een analyse van de werksituatie en de taalcontext. Daarna volgt een intakegesprek. Op basis van de analyse en het gesprek stippelt hij een aangepast taaltraject uit voor de werknemer(s). Je maakt samen met de taalopleider afspraken over de inhoud, de vorm (individueel of in groep) en de duur. Die vermeld je op je aanvraag.
2. Dien je aanvraag altijd vóór de start van het traject in via Extranet. We financieren taaltrajecten zolang er voldoende budget is. 
3. Het vormingsfonds laat je zo snel mogelijk weten of het taaltraject al dan niet gefinancierd kan worden.
4. Na afloop van het traject laad je de deelnemerslijst op in Extranet.
5. We betalen de factuur van de taalopleider slechts op voorwaarde dat we de deelnemerslijst ontvingen. De taalopleider mailt de factuur naar vormingen@vivosocialprofit.org .


 

MEER WETEN OVER ONZE PARTNERS?

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Tom Gallin van het team vormingsfondsen             
of mail naar vormingen@vivosocialprofit.org

Terug naar het 'diversiteit à la carte'-menu