Tool Bouwen aan cultuursensitieve zorg

Hoe bouwen aan cultuursensitieve zorg?

  • Hoe ga je als zorg- en welzijnsorganisatie om met superdiversiteit bij je cliënten?
  • Hoe speel je met je aanbod in op etnisch-culturele diversiteit?
  • Hoe zorg je er vanuit het management voor dat een cultuursensitief beleid deel uitmaakt van het kwaliteitsbeleid van je organisatie?
Herkenbare vragen, beste management van zorg- en welzijnsorganisaties?Jullie hebben de grootste invloed op het uitwerken van een beleid rond cultuursensitieve zorg. En daarbij willen we je helpen met deze nieuwe handige tool


> Gebruik de tool ook in jouw organisatie.

 

 

 

 

Studiedag Bouwen aan cultuursensitieve zorg

Op 14 maart 2019 stelden we de tool voor aan een breed publiek van management van zorg- en welzijnsorganisaties, diversiteitswerkers, docenten, hulpverleners,...

Wil je graag weten wat er die dag verteld werd? Snuister dan door de presentaties:

Inleiding
> Door Steffie Jalhay, Projectbeheerder diversiteit, VIVO.
> Bekijk hier haar presentatie.

Cultuursensitieve zorg en kwaliteit
> Door Khadija Aznag, Expert Integratie, Agentschap Integratie en Inburgering. 
> Bekijk hier haar presentatie.

Verhaal uit de praktijk 
20 jaar geleden maakte De Touter vzw de bewuste keuze om een ‘interculturaliseringsbeleid’ te ontwikkelen. We schetsen een beeld van hun verhaal. Een traject met vallen en opstaan, een boeiende maar noodzakelijke uitdaging. 
> Door Luc D’Affnay, Algemeen directeur van De Touter vzw. 
> Bekijk hier zijn presentatie.

Cultuursensitieve zorg hoe gaan we verder?
> Door Luc Van Waes, directeur VIVO.
> Bekijk hier zijn presentatie.

Workshops

Bouwen aan cultuursensitieve zorg
Meer info over de tool over cutuursensitieve zorg die VIVO en Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelden. Aan de hand van de Quick Scan en Full Scan cultuursensitieve zorg, zet je de eerste stappen naar een cultuursensitieve organisatie. 
> Door Stijn Tondeur, Stijn Heirman, Els Soenens, Koen Grauls, Ann Labeeuw en Messaouda Zaouali van het Agentschap Integratie en Inburgering.
> Bekijk hier de presentatie.

Afwegingskader bij omgaan met etnisch-culturele diversiteit
Toenemende diversiteit creëert kansen en roept ook vragen en onzekerheden op. Hoe ver moeten we gaan? Wat wel en wat niet veranderen? Waar beginnen met veranderingen en aanpassingen? De workshop stelt een kader voor dat jou en je organisatie kan ondersteunen bij het rekening houden met de divers(cultuur)sensitiviteiten. Dit analyse– en handelingskader leggen we uit aan de hand van concrete voorbeelden.
> Door Khadija Aznag van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Aan de slag met de Communicatiewaaier
Heb je als zorg- en welzijnsorganisatie anderstalige en cultureel diverse cliënten? Ervaar je uitdagingen op vlak van communicatie? Taaldrempels verlagen de kwaliteit van de communicatie omdat je elkaar niet voldoende begrijpt of omdat de nuance verdwijnt. Ze kunnen dan ook een toegankelijke dienstverlening verhinderen. Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Het Agentschap Integratie en Inburgering verzamelde ze in de Communicatiewaaier.
> Door Wendy Mutithi van het Agentschap Integratie en Inburgering.
> Bekijk hier haar presentatie.

Leidraad in het omgaan met verschillende referentiekaders
Iedereen heeft een eigen referentiekader: het management van zorg- en welzijnsorganisaties, de medewerkers en de organisatie zelf. Hoe kan je in de communicatie rekening houden met die verschillende referentiekaders? En welke interculturele competenties hebben medewerkers nodig om cultuursensitief te kunnen werken?
> Door Kundan Khatri van Atlas.
> Bekijk hier zijn presentatie.

Werken aan toegankelijkheid
Laagdrempelig werken is belangrijk voor een zorg- of welzijnsorganisatie. Veel organisaties besteden al aandacht aan het verhogen van hun toegankelijkheid. Toch ervaren cliënten dat niet altijd zo. In deze workshop staan we stil bij de volgende vragen: Ervaren cliënten met een migratieachtergrond specifieke drempels? Zo ja, welke? Op welke vlakken is mijn organisatie toegankelijk en welke drempels zijn er nog? Hoe kan je de toegankelijkheid van je organisatie screenen en hoe verlaag je die drempels dan? 
> Door Stijn Tondeur en Stijn Heirman van het Agentschap Integratie en Inburgering.
> Bekijk hier hun presentatie.

Hoe maak je een omgevingsanalyse van de lokale diversiteit op?
Vlaanderen en Brussel worden steeds diverser. Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen in jouw werkingsgebied? Hoe gaan je diensten om met de aanwezige diversiteit? En hoe kan je anderstalige inwoners bevragen? In deze workshop ga je aan de slag met het 'draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit'. Dit boek bevat gebruiksklare sjablonen, tips en voorbeelden voor de opmaak van een eigen omgevingsanalyse lokale diversiteit.
> Door Dirk Janssen van het Agentschap Integratie en Inburgering.
> Bekijk hier zijn presentatie.

Discriminatie in de zorg- en welzijnssector
Discriminatie en racisme zijn gevoelige woorden die we snel in de mond nemen. Maar wat is discriminatie? Hoe herken je het? Hoe ga je om met racistische vragen? In deze workshop ontdek je de antidiscriminatiewetgeving op een interactieve manier. We passen de wet toe op concrete cases uit de zorg- en welzijnssector.
> Door Leandra Kalogrias van UNIA.
> Bekijk hier haar presentatie.

 

   

Nog vragen over deze tool?  

   
  Neem contact op met Steffie Jalhay.