Volwassenenonderwijs

Waar kan je terecht? 


Je kan op verschillende niveaus een diploma behalen binnen het volwassenonderwijs:
  • Niveau secundair onderwijs
    • Voorbeeld: verzorgende, jeugd & gehandicaptenzorg, ...
  • Niveau hoger beroepsonderwijs
    • Voorbeeld: sociaal werk, verpleegkunde, ...
Lees via de onderwijskiezer meer over opleidingen in het volwassenonderwijs.

Je kunt uiteraard als volwassene ook op het niveau hoger onderwijs studeren. Dit kan op verschillende manieren:
  • een examencontract
  • een traject van ‘werkstudent
  • een flexibel leersysteem (bv. afstandsonderwijs, open universiteit, …)
Lees via de onderwijskiezer meer over opleidingen in het hoger onderwijs.


Financiële ondersteuning bij het behalen van een diploma


Succes met je studies

Tussenkomst inschrijvings- en schoolgeld in centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
Lees de uitgebreide info over dit project.

Vlaams opleidingsverlof (Betaald educatief verlof)

In principe hebben alle werknemers uit de privésector het recht Vlaams opleidingsberlof (vroeger betaald educatief verlof) op te nemen om een opleiding te volgen met behoud van hun loon. Meer info vind je op de website van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. Werk je bij een overheidsinstelling, neem dan contact op met je personeelsdienst. Er bestaan ook hier systemen.

Opleidingscheques voor werknemers

Met de cheques kan je een opleiding, een loopbaanadvies of een competentiemeting betalen. De helft van de prijs moet daarbij door de werknemer zelf betaald worden. Vraag best na bij de school waar je je opleiding wilt volgen of ze erkend is als opleidingsverstrekker en opleidingscheques aanbiedt. Ga bij de school na welke kosten de cheques dekken vóór je ze bestelt.

Opgelet : onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders moeten:
-        de opleiding volgen op eigen initiatief, en niet in opdracht van de werkgever
         (de onthaalouder zal dit ook moeten verklaren tijdens het noteren van de bestelling).
-        de opleiding volgen buiten de normale werkuren of tijdens vormingsverlof
-        de kosten van de opleiding zelf betalen
Zelfstandige onthaalouders kunnen geen gebruik maken van deze cheques.
Meer info vind je op de website van VDAB.

Tijdskrediet

Indien je als werknemer kan genieten van tijdskrediet, kan je je werkgever vragen jouw arbeidsduur tijdelijk te verminderen en zo een opleiding te volgen onder een anders georganiseerde opleiding (AGO). Contacteer je werkgever om na te gaan of je binnen de organisatie in aanmerking komt voor tijdskrediet.
Meer info vind je op de website van RVA.

Opleidingskrediet

Tijdens je volledige beroepsloopbaan kun je een opleidingskrediet voor de duur van maximum 2 jaar krijgen. Werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit (dat hoeft niet in de social-profitsector te zijn) krijgen daar een half jaar bij. Als je opleiding langer duurt kan je uitzonderlijk wel een premie krijgen voor de volledige duur van de opleiding wanneer je een opleiding volgt tot een knelpuntberoep of een opleiding volgt aan een centrum voor volwassenenonderwijs.
Meer info vind je op de website werk.be van de Vlaamse Overheid.

Studiebeurs

Soms kan je als student financiële hulp krijgen van de overheid. Ook volwassen studenten (bijvoorbeeld alleenstaande ouder met kinderen ten laste) kunnen in aanmerking komen. Contacteer de sociale dienst van je school voor meer info of de Vlaamse infolijn (gratis nummer 1700).
Meer info vind je op de website van Onderwijs.


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Tine Winnelinckx van team Onderwijs-Arbeidsmarkt.