Werkbaar werk

Wat is werkbaar werk?

Dat is werk dat motiveert en kansen geeft om bij te leren. Zonder problematische werkstress en met een evenwichtige werk-privébalans. Werken aan werkbaar werk is werken aan duurzame inzetbaarheid.

Uit onderzoek blijkt dat er in onze sector best nog wat werk aan de winkel is op dat vlak.
VIVO wil de sector hier mee in ondersteunen en inspireren. Hoe we dat doen zie je in de acties hieronder. 

Aan de slag ermee, start hier:

Via deze acties stimuleren we onze organisaties om hun werk werkbaarder te maken:

HR-VORMINGEN EN WEBINARS

Gratis aanbod over actuele HR-thema's waarin we titels aanbieden die je HR-beleid versterken.


VERBINDENDE COMMUNICATIE
COACHING EN VORMINGEN Goede en voldoende communicatie is enorm belangrijk voor medewerkers en leidinggevenden. Dat blijkt uit onderzoek naar werkbaar werk.

WAARDEVOLWERK.BEOntdek er alles over werkbaar werk in onze sector. Dit is een bron van tips, instrumenten en cijfermateriaal.
LEREND NETWERK WERKBAAR WERK
IN DE DIENSTENCHEQUES

 VIVO is promotor van een ESF-project binnen de oproep 506: “Werkbaar werk – Lerend Netwerk Dienstensector”.

We organiseren 7 bijeenkomsten waarbij we een visie en beleidsaanbevelingen uitwerken over hoe werkbaar werk duurzaam kan verankerd worden in de sector.


INSPIRERENDE FACEBOOKPAGINA


Volg onze facebookpagina en ontvang wekelijks een bericht.

DAG VAN DE LEIDINGGEVENDE  

Een dag waarop jij centraal staat beste leidinggevende, ontdek het programma van de voorbije editie.
 

AFFICHES 

 

Alle organisaties ontvangen tussen 2018 en 2020 verschillende affiches die het thema 'werkbaar werk’ aankaarten.  
Onderzoek naar werkbaar werk 

VIVO onderzocht de beleving van het werk door de medewerkers uit onze sector. We deden dit met steun van het Europees Sociaal Fonds. Door dit onderzoek maakten we de werkbaarheidsresul­taten van de werkbaarheidsmonitor wat concreter.

We bevroegen 1.046 medewerkers uit de sector diepgaand naar de kwaliteit van hun arbeid. We brachten ook 21 leidinggevenden of HR-medewerkers uit  de verschillende deelsectoren samen en gingen hier­over met hen in gesprek.
 
  • Wat zijn de oorzaken van het al dan niet positief ervaren van de kwaliteit van het eigen werk?
  • Zitten hierin verschillen tussen verschillende sectoren en profielen van medewerkers?
  • Brengen medewerkers uit eigen beweging dezelfde elementen aan als belangrijk voor de werkbaarheid van werk als de elementen die voorkomen in kwantitatief onderzoek, waaronder de werkbaarheidsmonitor?
  • Welke instrumenten en initiatieven zijn er momenteel om de werkbaarheid van werk te bevorderen en zijn er merkbare effecten op de tevredenheid van werknemers?

Bekijk hier het uitgebreide rapport of de bevattelijke brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.

In het uitgebreide rapport vind je ook een korte opsomming van specifieke aandachtspunten per deelsector

 

Werkbaar werk in de zorg

Bekijk de korte samenvattende aflevering van Z-healthcare op Kanaal Z .


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Bert Decoster van het team Levenslang Leren.