Jongeren op de werkplek

1. Erken je werkplek

Wil jouw organisatie jongeren uit het deeltijds onderwijs of de duale trajecten opleiden?
Schitterend. >> Erken dan nu je werkplek. 

2. Meer over deeltijds leren/deeltijds werken

Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een centrum leren en werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een organisatie.

Als werkgever bied je een deeltijdse tewerkstelling aan die aansluit bij de gevolgde opleiding. Je zorgt voor een begeleiding op maat van de jongere. Deze tewerkstelling (de loonkost) wordt gesubsidieerd via de jongerenbonus en de fondsen voor bestaanszekerheid.

Ontdek hier welke sectoren in aanmerking komen. 

3. Meer over duaal leren

Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De focus ligt op arbeidsrijpe jongeren.
De hoofddoelstelling bij deze vorm van is leren is dat de jongere een onderwijs-en/of beroepskwalificatie behaalt.

Voor onze sector zijn er nu deze twee duale opleidingen:

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om dit stelsel van duaal leren te ontwikkelen als volwaardig alternatief naast de bestaande 'klassieke' onderwijsstelsels.

4. Opleiden van mentoren doe je met MENTOR +

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor.
Om die werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol organiseren we elk najaar de opleiding  'MENTOR+' .

a. Attest 'goed gedrag en zeden' voor mentor

Vanaf 1 september 2019 moet voor elke nieuwe mentor een attest van goed gedrag en zeden worden opgeladen in app.werkplekduaal.be . Het gaat om het model 596.2 en mag niet ouder zijn dan één jaar.

b. Verplichte mentoropleiding

Naast het verplicht model van goed gedrag en zeden is elke nieuwe mentor ook verplicht om een mentoropleiding te volgen indien hij dit nog niet deed. Om op deze verplichting te anticiperen, kan de werkgever de mentor inschrijven voor de gratis opleiding Mentor+.

c. Aanvragen vrijstelling van de verplichte mentoropleiding

Een vrijstelling kan je bekomen op basis van:
  • Een ervaringsbewijs 'opleider/begeleider in bedrijven en organisaties'. Je laadt het ervaringsbewijs op.
  • Ervaring zonder ervaringsbewijs. Je vult het document in en laadt het op.
  • Een pedagogische diploma. Je laadt het diploma op.
  • Een interne opleiding over coachen en motiveren en bijsturen en evalueren. Je laadt een attest of het opleidingsprogramma op.
  • E-learning over coachen en motiveren en bijsturen en evalueren. Je laadt een attest op het opleidingsprogramma op.

Waar en hoe opladen?

Je laadt het document op in de app.werkplekduaal.be.
Klik in het beheerscherm op 'Mijn mentoren'
Klik op het 'potlood' icoon naast de gegevens van de mentor, klik op 'bestand kiezen' onder 'mentoropleiding' en het voeg het document (formaat pdf of jpg) toe
Klik op 'opslaan'.
Stuur een mail naar duaal@vivosocialprofit.org met de naam van de mentor waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.
  

5. Heb je nog vragen? Contacteer het loket

Het loket deeltijds leren/deeltijds werken zorgt voor een vlotte opvolging van alle projecten.
Als werkgever of opleidingsinstelling kan je er met al je vragen terecht:

 

 HET LOKET

T 02 227 60 03
loket(at)jongerenindesocialprofit.be

 

De coördinatie van de projecten gebeurt door VIVO, in samenwerking met de Sociale Fondsen van de verschillende deelsectoren.