Jongeren op de werkplek

1. Erken je werkplek

Wil jouw organisatie jongeren uit het deeltijds onderwijs of de duale trajecten opleiden?
Schitterend. >> Erken dan nu je werkplek. 

2. Meer over deeltijds leren/deeltijds werken

Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een centrum leren en werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een organisatie.

Als werkgever bied je een deeltijdse tewerkstelling aan die aansluit bij de gevolgde opleiding. Je zorgt voor een begeleiding op maat van de jongere. Deze tewerkstelling (de loonkost) wordt gesubsidieerd via het generatiepact en de fondsen voor bestaanszekerheid.

Ontdek hier welke sectoren in aanmerking komen. 

3. Meer over duaal leren

Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De focus ligt op arbeidsrijpe jongeren.
De hoofddoelstelling bij deze vorm van is leren is dat de jongere een onderwijs-en/of beroepskwalificatie behaalt.

Voor onze sector zijn er nu deze twee duale opleidingen:

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om dit stelsel van duaal leren te ontwikkelen als volwaardig alternatief naast de bestaande 'klassieke' onderwijsstelsels.


4. Opleiden van mentoren doe je met MENTOR +

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor.
Om die werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol organiseren we elk najaar de opleiding 'MENTOR+' .5. Heb je nog vragen? Contacteer het loket

Het loket deeltijds leren/deeltijds werken zorgt voor een vlotte opvolging van alle projecten.
Als werkgever of opleidingsinstelling kan je er met al je vragen terecht:

 HET LOKET

T 02 227 60 03
 F 02 218 02 39
loket(at)jongerenindesocialprofit.be

 

De coördinatie van de projecten gebeurt door VIVO, in samenwerking met de Sociale Fondsen van de verschillende deelsectoren.