Vorming en opleiding


Als sectoraal expertisecentrum voor vorming en opleiding informeert en ondersteunt VIVO werknemers én organisaties uit de sociale sector.

  • Volg een van onze vormingen 
    In het aanbod zitten zowel klassieke dagopleidingen als webinars.


  • Daarnaast informeren we werknemers over vormingsmogelijkheden om binnen de sector te werken of door te groeien .

  • Bij het organiseren van vormingen houden we zo veel mogelijk rekening met de uitkomst van een onderzoek naar de opleidingsbehoeften . Op die manier stemmen we onze diensten nog beter af op de noden en vragen uit de social profit.