Vorming en opleiding


Als sectoraal expertisecentrum voor vorming en opleiding informeert en ondersteunt VIVO werknemers én organisaties uit de sociale sector.

  • We organiseren vormingen , van de klassieke dagopleiding tot een webinar.
  • Daarnaast informeren we werknemers over vormingsmogelijkheden om binnen de sector te werken of door te groeien .
  • Bij het organiseren van vormingen houden we zo veel mogelijk rekening met de uitkomst van een onderzoek naar de opleidingsbehoeften . Op die manier kunnen we onze diensten nog beter afstemmen op de noden en vragen uit de social profit.