Leer- en coachingstraject cultuursensitieve zorgMijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet?

Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig?

Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?

Kan ik de meertaligheid van mijn personeel inzetten als cliënten geen Nederlands spreken?


Dit zijn vragen waarmee we aan de slag gaan in het leer- en coachingstraject over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. 


>>> De inschrijvingen voor dit traject zijn ondertussen afgesloten.

Waarom?

VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering erkennen dat leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties een cruciale rol hebben in het uitbouwen van een beleid rond cultuursensitieve zorg in hun organisatie.

Leidinggevenden scheppen voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen bestendigen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen.

Ondersteuning daarbij ontbreekt vaak.
Daarom brengen we zorg- en welzijnsorganisaties samen in leer- en coachingstrajecten. Wat staat er op het programma?
  • In 5 werksessies van oktober 2019 t.e.m. juni 2020 gaan we aan de slag
    Een procesbegeleider van het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt de sessies. Indien nodig betrekken we andere gespecialiseerde partners.


  • De deelnemers delen hun ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteren ze en leren ze van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.

  • Het Agentschap Integratie en Inburgering zal mogelijke concrete ondersteuningsvragen verder opvolgen.VIVO organiseert dit traject samen met het Agentschap Integratie en Inburgering.


     

MEER INFO?

Stel je vragen aan Steffie Jalhay van het team diversiteit