Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid


De beheerders van het SFSCW lanceren in het najaar 2019 een project rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid op maat van de socioculturele sector.   De beheerders legden hun engagement hiervoor vast in het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord afgesloten op 8 juni 2018. Om dit te kunnen realiseren, voorzien ze in de sector-cao van 10 december 2018 dat ze de bijkomende inning van 0,10% van de werkgeversbijdrage op de brutolonen in 2019 en 2020 voorbehouden voor het uitwerken van dit project.

Dien een subsidieaanvraag in

De aanvraagronde voor dit jaar is afgesloten.

Klik hier:

Benieuwd naar welke gegevens we vroegen? Je vindt een voorbeeld aanvraagformulier onder de downloads.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mail naar sfscw@vivosocialprofit.org
contacteer Mady Decorte of Frederik Sadones
van het team vormingsfondsen