Mentoropleiding

Je rol als werkplekbegeleider of mentor van jongeren op de werkplek is heel belangrijk. De beheerders van de verschillende sociale fondsen en VIVO hechten hier dan ook veel belang aan. Om je te ondersteunen in deze rol organiseren we daarom op regelmatige tijdstippen een mentorenopleiding. Want een mentor die goed voorbereid is op zijn taak, zal z'n kennis en ervaring efficiënter doorgeven aan een jonge werknemer.

Deze opleiding is gratis* en komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor mentors . * Een uitzondering hierop zijn organisaties die tot de dienst gezinszorg (PC 318.02) behoren, zij betalen € 150/deelnemer.

Meer informatie over wie mag deelnemen en de inhoud vind je ook terug in deze brochure.

Data en locatie

 Provincie
Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
 Code
MENT19-01
MENT19-02
MENT19-03
MENT19-04
MENT19-05
 Data
8 en 15 mei 2019
30 april en 7 mei 2019
23 en 30 april 2019

7 en 14 mei 2019
4 en 18 juni 2019
 Uren
9 u - 16 u
9 u - 16 u 9 u - 16 u 9 u - 16 u  9 u - 16 u
 Locatie Groep Intro
Oudaan 16
2000 Antwerpen
 Groep Intro
Dorpsstraat 30
1070 Brussel
 Groep Intro
St Martenbergstraat 34
3600 Genk
 Groep Intro
Ledebergplein 21
9050 Ledeberg
 Groep Intro
Nieuwstraat 7
8000 Brugge
 Inschrijven

Hiervoor kan
je niet meer inschrijven
.

Hiervoor kan
je niet meer inschrijven

Hiervoor kan
je niet meer inschrijven

Hiervoor kan
je niet meer inschrijven
 
Volzet
Schrijf je in op de wachtlijst.

 

Programma en aanpak

De opleiding duurt 2 dagen. Ze is erg praktijkgericht.

De nadruk ligt op het delen van ervaringen en op zelf dingen uitproberen.
We verwijzen enkel naar theorie als dit nodig is om iets te kaderen of verduidelijken.

Deze onderwerpen komen aan bod:
 • Hoe jongeren motiveren.
 • Observeren en evalueren.
 • Communicatie - en coachingstechnieken.
 • De positie, rollen en taken van een mentor.
 • Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan.
 • Kennismaken met mentorschap: wat is het en wat zijn de voordelen?
 • Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal leren.
  Hoe zit het systeem in elkaar? Wat doen jongeren? Wat zijn de doelstellingen?

Inschrijven

Alle opleidingen zijn volzet, schrijf je in op de wachtlijst.

Inschrijven doe je online via Extranet .
Heb je een Extranet-vraag? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:
 • We aanvaarden maximum twee deelnemers per organisatie
 • Kijk zeker je bevestigingsbrief na, hierin zie je of je bent ingeschreven of dat je op de wachtlijst staat.


 

 Heb je nog een vraag over deze opleidingen?         

   Voor praktische vragen, neem contact op met Esther Ongenaed .  

 Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met Veerle Noerens.
 

VIVO organiseert dit aanbod in samenwerking met de Vlaamse en Federale vormingsfondsen.