Taalondersteuning

Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Het helpt bij het vinden van een gepaste job en geeft meer doorgroeimogelijkheden.

We lijsten een aantal ondersteunende instrumenten en maatregels op die je kan gebruiken bij aanwerving of om in je organisatie werk te maken van een taalbeleid. Beide aspecten gaan hand in hand.

Taalondersteuning bij aanwerving

Individuele Beroepsopleiding met Taalondersteuning (IBOT)

Als je een anderstalige werkzoekende aanwerft met een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming van VDAB is er de mogelijkheid om gratis beroep te doen op een taalinstructeur van VDAB. Hoe vaak die langskomt en de frequentie van de ondersteuningsmomenten worden onderling overlegd en zullen afhankelijk zijn van het startniveau van de cursist, de taaleisen die de job stelt, … Vraag een IBOT aan.

Gratis taalcoaching op de werkvloer

Eens aan het werk kan het nuttig zijn om de nodige aandacht te hebben voor ‘taalachterstand' van de betrokken werknemer. Job-/taalcoaching is een begeleiding en ondersteuning van laagtaalvaardige werknemers op de werkvloer. Een taalcoach betrekt actief de werkomgeving in het coachingsproces en ondersteunt waar nodig het taalbeleid binnen de onderneming.

Job-/taalcoaching is gratis voor werkgevers tot de werknemer een jaar in dienst is bij aanvang van de coaching en behoort tot een van de volgende doelgroepen:
  • Kansengroepen (50+, kortgeschoolden, allochtonen, personen met een arbeidshandicap)
  • Invoegwerknemers (voor zover deze tot de kansengroepen behoren)
  • Werknemers uit het Brusselse of Waalse gewest

Het coaching traject duurt maximaal 1 jaar. De taalcoach kan tips meegeven aan de directe leidinggevende om het taalbeleid af te stemmen op de doelgroep of de betrokken werknemer. Lees de uitgebreide informatie over taalcoaching.

Taalbeleid in de organisatie

VDAB- Nederlands op de werkvloer

Ervaren je anderstalige werknemers problemen op de werkvloer omdat ze het Nederlands niet voldoende onder de knie hebben? Dan is Nederlands op de werkvloer geknipt voor hen. Je anderstalige medewerkers leren het Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De opleiding wordt op maat gemaakt en in de gewone werktaken. Deze aanpak is efficiënt en resultaatgericht.

Er bestaat ook specifieke ondersteuning voor organisaties uit volgende sectoren:

Ouderenzorg
Terugbetaling van de opleidingskosten voor lessen Nederlands op de werkvloer via het fonds ouderenzorg .

Privé-ziekenhuizen
Terugbetaling van de opleidingskosten voor Nederlands op de werkvloer en andere initiatieven rond taalbeleid via het fonds privé-ziekenhuizen .

Socioculturele sector
Het Sociaal Fonds voor het Sociaal- Cultureel Werk (SFSCW) financiert het project ‘Taalondersteuning voor werknemers ’. Het aanbod is gratis voor werkgevers die behoren tot de paritaire comités 329.01 en 329.03 (ingeschreven op de Nederlandstalige taalrol bij de RSZ). Alle werknemers komen in aanmerking voor de taalcoaching, behalve deelnemers aan een werkervaringsproject.

Lokale Diensteneconomie
Stel je een doelgroepwerknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands te werk? Wil je hem versterken in de uitoefening van de job? Dan biedt ‘taalondersteuning voor werknemers’ een oplossing.


Meer inspiratie

www.huizenvanhetnederlands.be   Ondersteuning voor opleiding van Nederlands op de werkvloer
www.klaretaalrendeert.be Tips in verband met communiceren met anderstaligen
Taal op het werk Gids voor social-profitwerkgevers 

 

 

Ondersteuning via een loopbaan- en diversiteitsplan

Als organisatie kreeg je onder bepaalde voorwaarden subsidies van de Vlaamse overheid om te werken rond taal en taalbeleid. Dit kon via het indienen van een loopbaan- en diversiteitsplan. Maar aangezien het Vlaams beleid rond Evenredige Arbeidsdeelname momenteel in beweging is, zijn de gekende loopbaan- en diversiteitsplannen stopgezet . Het is nu wachten op een nieuwe invulling voor de social profit. Lees ondertussen meer over de hervorming van het EAD-beleid. 

 

   

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Contacteer een collega van het team diversiteit